Hướng dẫn lấy mã đăng nhập FB và bảo mật tài khoản

2021-01-11 00:31:59

BẢO MẬT TÀI KHOẢN


Mua tài khoản về được đổi mật khẩu fb

Không được : đổi tên fb, ngày tháng năm sinh fb, k xoá bb fb, k rep cmt ib

Không đăng nhập đăng xuất quá 3 lần trong tháng

Không cho bất kỳ ai mượn TK game chơi

Không đăng nhập quá 3 thiết bị tránh fb quét tình trạng đáng nghi ngờ sẽ mất acc

Không lấy fb đi nhận quà miễn phí .. share link nhận quà vv

Không động vào Sdt và Gmail .

 

HD LẤY MÃ ĐĂNG NHẬP FB

Danh mục