Hướng dẫn đăng nhập tài khoản bằng Facebook và đăng ký tài khoản trên shop

2021-02-20 19:28:43

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN BẰNG FACEBOOK

Đăng nhập vào shop bằng Facebook:

 

Chọn Đăng nhập và chọn Facebook Login. chọn Tiếp tục dưới tên của bạn.

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN SHOP

Đăng ký tài khoản khi không có Facebook:

Chọn Đăng nhập và chọn Tạo tài khoản.

Tài khoản - mật khẩu phải viết liền nhau - không dấu - không cách

ví dụ: taikhoan

Sau khi đăng ký xong thì bạn đăng nhập vào tài khoản để giao dịch các bạn nhé !

Danh mục