Mở Thẻ Thần Tượng

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Tuan Trúng 6999 Kim cương Cách đây 6 giây
*******y Kha Trúng 19999 Kim cương Cách đây 1 giờ
*******n Tau Trúng 2999 Kim cương Cách đây 3 giờ
*******a Hai Trúng 399 Kim cương Cách đây 3 giờ
******* Tien Trúng 19999 Kim cương Cách đây 6 giờ
******* Hang Trúng 2999 Kim cương Cách đây 6 giờ
*******Tuong Trúng 19999 Kim cương Cách đây 7 giờ
*******Nhung Trúng 2999 Kim cương Cách đây 9 giờ
******* Hiep Trúng 99 Kim cương Cách đây 9 giờ
*******Tu Uy Trúng 399 Kim cương Cách đây 9 giờ