Mở Thẻ Thần Tượng

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******h Nhu Trúng 2999 Kim cương Cách đây 5 giây
*******o Nhi Trúng 20 Kim cương Cách đây 3 phút
*******o Nhi Trúng 20 Kim cương Cách đây 3 phút
*******o Nhi Trúng 19 Kim cương Cách đây 3 phút
*******c Tan Trúng 399 Kim cương Cách đây 4 phút
******* Manh Trúng 14999 Kim cương Cách đây 17 phút
*******Khanh Trúng 2999 Kim cương Cách đây 22 phút
*******Huyen Trúng 99 Kim cương Cách đây 23 phút
*******h Thu Trúng 19999 Kim cương Cách đây 34 phút
*******h Thu Trúng 399 Kim cương Cách đây 39 phút