Vòng Quay Tôi Yêu Jaygray

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Cong Trúng 6999 Kim cương Cách đây 2 giây
******* Thai Trúng 399 Kim cương Cách đây 10 giờ
*******n Thi Trúng 19999 Kim cương Cách đây 10 giờ
*******Huong Trúng 1999 Kim cương Cách đây 16 giờ
******* Hanh Trúng 9999 Kim cương Cách đây 21 giờ
*******e Hai Trúng 6999 Kim cương Cách đây 23 giờ
******* Ngoc Trúng 6999 Kim cương Cách đây 1 ngày
******* Minh Trúng 19999 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******Huyen Trúng 9999 Kim cương Cách đây 1 ngày
*******ai Vi Trúng 1999 Kim cương Cách đây 2 ngày