Vòng Quay Súng Vip

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Cuong Trúng 9999 Kim cương Cách đây 7 giây
******* Hung Trúng 19999 Kim cương Cách đây 6 phút
******* Long Trúng 9999 Kim cương Cách đây 11 phút
*******m Anh Trúng 9999 Kim cương Cách đây 42 phút
*******g Duy Trúng 9999 Kim cương Cách đây 51 phút
******* Linh Trúng 9999 Kim cương Cách đây 1 giờ
*******Phong Trúng 1999 Kim cương Cách đây 1 giờ
******* Hang Trúng 9999 Kim cương Cách đây 2 giờ
*******Quyet Trúng 19999 Kim cương Cách đây 2 giờ
*******Thiet Trúng 19999 Kim cương Cách đây 2 giờ