Vòng Quay Thần Sấm

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Thang 19999 Kim Cương Cách đây 10 giây
*******m Dan 14999 Kim Cương Cách đây 16 giây
******* Tuan 14999 Kim Cương Cách đây 25 phút
*******n Lam 19999 Kim Cương Cách đây 25 phút
******* Chau 9999 Kim Cương Cách đây 43 phút
******* Truc 9999 Kim Cương Cách đây 43 phút
*******i Nga 9999 Kim Cương Cách đây 1 giờ
*******im Ut 9999 Kim Cương Cách đây 1 giờ
******* Linh 399 Kim Cương Cách đây 1 giờ
******* Bong 399 Kim Cương Cách đây 1 giờ