Vòng Quay Đẳng Cấp Titan

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******n Lam 1999 Kim Cương Cách đây 11 giây
******* Linh 1999 Kim Cương Cách đây 4 phút
*******g Tin 99 Kim Cương Cách đây 31 phút
*******h Duc 99 Kim Cương Cách đây 35 phút
******* Thao 14999 Kim Cương Cách đây 45 phút
******* Ngan 6999 Kim Cương Cách đây 58 phút
*******Thanh 9999 Kim Cương Cách đây 58 phút
*******h Hao 99 Kim Cương Cách đây 59 phút
*******n Duc 19999 Kim Cương Cách đây 1 giờ
*******n Tau 99 Kim Cương Cách đây 1 giờ