Vòng Quay BTS

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******Trinh Trúng 9999 Kim cương Cách đây 6 giây
*******uy Vi Trúng 6999 Kim cương Cách đây 15 phút
*******Lieng Trúng 6999 Kim cương Cách đây 33 phút
******* Khai Trúng 9999 Kim cương Cách đây 57 phút
*******Hoang Trúng 9999 Kim cương Cách đây 3 giờ
*******Huong Trúng 1999 Kim cương Cách đây 4 giờ
*******a Sin Trúng 399 Kim cương Cách đây 4 giờ
*******Quyen Trúng 1999 Kim cương Cách đây 4 giờ
******* Hong Trúng 1999 Kim cương Cách đây 4 giờ
******* Hang Trúng 6999 Kim cương Cách đây 4 giờ