#134704

Liên Quân

Đá Quý:

Rank: Kim Cương

Tướng: 40

Trang Phục: 34

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin

149,999 CARD
119,999 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý:

Rank: Kim Cương

Tướng: 40

Trang Phục: 34

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin