#134780

Liên Quân

Đá Quý: Không xđ

Rank: Kim Cương

Tướng: 39

Trang Phục: 11

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin

99,999 CARD
79,999 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý: Không xđ

Rank: Kim Cương

Tướng: 39

Trang Phục: 11

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin