#134784

Liên Quân

Đá Quý: Không xđ

Rank: Kim Cương

Tướng: 40

Trang Phục: 9

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin

149,999 CARD
119,999 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý: Không xđ

Rank: Kim Cương

Tướng: 40

Trang Phục: 9

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin