#144908

Liên Quân

Đá Quý: Không xđ

Rank: Kim Cương

Tướng: 49

Trang Phục: 37

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin

399,999 CARD
319,999 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý: Không xđ

Rank: Kim Cương

Tướng: 49

Trang Phục: 37

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin