#145033

Liên Quân

Đá Quý:

Rank: Kim Cương

Tướng: 27

Trang Phục: 26

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin

249,999 CARD
199,999 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý:

Rank: Kim Cương

Tướng: 27

Trang Phục: 26

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin