#160909

Liên Quân

Đá Quý:

Rank: Kim Cương

Tướng: 71

Trang Phục: 78

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin

699,999 CARD
559,999 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý:

Rank: Kim Cương

Tướng: 71

Trang Phục: 78

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin