#161292

Liên Quân

Đá Quý: Không xđ

Rank: Kim Cương

Tướng: 30

Trang Phục: 22

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin

249,999 CARD
199,999 ATM
Nạp thẻ cào

Đá Quý: Không xđ

Rank: Kim Cương

Tướng: 30

Trang Phục: 22

Ngọc 90:

Trạng Thái:

Trắng thông tin